Kinderen in Nood

Kinderen in Nood


De Peppels 47
Bussum

035 - 6931219

Bezoek website

Stichting Kinderen in Nood is een organisatie met uitsluitend vrijwilligers, die zich in Bussum en de rest van Het Gooi bezig houdt met het inzamelen van hulpgoederen en fondsen.

Bestuur en andere vrijwilligers worden niet betaald.

De stichting is opgericht op 3 september 1990 en is met name actief in Roemenië en Hongarije.

Doel van de stichting is het verlenen van hulp aan kinderen die zich in een noodsituatie bevinden, dan wel het verlenen van hulp aan instellingen van kinderen, waar deze kinderen of instellingen zich dan ook bevinden. Ongeacht rang, ras, stand of overtuiging.
Naast kinderen zal de stichting hulp bieden aan ouderen, zieken en hulpbehoevenden, omdat deze hulp indirect weer ten goede komt aan kinderen. Want ouderen zijn een belangrijke schakel bij het opgroeien van kinderen.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S 194013.